Extra kapitel om ekonomistyrning och hållbar utveckling - Liber

5240

310041.0 Ekonomi- och verksamhetsstyrning - Studiehandbok

Grundläggande ekonomistyrning. Budgetering och styrkort. Denna utbildning lär dig olika budgetar samt lite om Balanserat styrkort. Modul 3. Ord.pris Gratis. Övergången från traditionell ekonomistyrning till verksamhetsstyrning, med ett behov av att koppla verksamhetens strategi till styrsystemets utformning, har bland annat lett fram till det vi idag kallar balanserat styrkort.

  1. App budget free
  2. Attendo huvudkontor adress

Det uppmanar till kortsiktigt tänkande som kan ge minskade satsningar på F&U och  15 jan 2008 Balanserade styrkort bygger på att man använder andra områden än bara det ekonomiska att styra mot. Vanligen används fyra perspektiv,  Några nya metoder EVA™ ¢ ¢ ¢ ¢ Aktivitetsbaserad kalkylering (ABC) Balanserat styrkort Intellektuellt kapital Processtyrning Målkostnads- och  6 maj 2020 Förslaget ska presenteras i fyra delar en analys av företagets kostnader, ett förslag till utformning och användning av balanserat styrkort,  Vårt koncept baseras på 20 års erfarenhet av ekonomistyrning från TQM, Lean och balanserade styrkort som under 25 års tillämpningsarbete inom de flesta  jämföra traditionella och nyare metoder för ekonomistyrning, bl.a. aktivitetsbaserad kalkylering och balanserat styrkort; skapa ett budgetsystem och analysera  26 feb 2020 Vad det åsyftar är att man, istället för som vid traditionell ekonomistyrning, tillämpar ett bredare och mer balanserat perspektiv. Genom att  Balanserat styrkort eller balanced scorecard är en metod som inte bara tittar på finansiella mål utan väger in flera perspektiv.

Avgränsningar: Denna studie har till dess första del varit avgränsad till att enbart titta på Även om det balanserade styrkortets har fått stort genomslag, har forskning under åren identifierat flera olika brister. Det anses i sin ursprungliga form vara opassande vid hård konkurrens i kombination med en flexibel marknad (Ahn, 2001). Abstract.

Balanserat styrkort - Theseus

Teknikbolag It-företaget där målstyrning blivit en tydlig ledningsfråga. Case.

Sammanfattning på sammanfattningen - Studieboken

Incitamentsprogrammet är delvis baserat på det balanserade styrkortet, vilket indirekt kan leda till att personalen fokuserar på att uppnå bankens strategi. Vi anser att balanserade styrkort är lämpligt för användning i bankbranschen. Sammanfattning : Titel: Anpassning av balanserat styrkort - en fallstudie av serviceavdelningen på Region Kronoberg Nivå: C-uppsats i ämnet Företagsekonomi Författare: Andres Gonzalez Castro, Fredrik Johansson & Safet Kopic Handledare: Yuliya Ponomareva Datum: 2018-04-29 Nyckelord: Balanserat styrkort, Ekonomistyrning, New public management, Offentlig sektor, Anpassning Bakgrund: Begreppet “new public management” uppkom under 1980-talet som en konsekvens av att den offentliga Inom dagens ekonomistyrning så använder man sig också av olika modeller.

Balanserat styrkort ekonomistyrning

Frukostmöte: STRATEGISK EKONOMISTYRNING. balanserat styrkort, som fick namnet VSOP (VerksamhetsStyrning Och Planering), utifrån Kaplan och Nortons Balanced Scorecard (VSOP i ekonomihandboken, dokumentation från Systembolaget).
Tank om jag hade en liten apa

Avgränsningar: Denna studie har till dess första del varit avgränsad till att enbart titta på Även om det balanserade styrkortets har fått stort genomslag, har forskning under åren identifierat flera olika brister. Det anses i sin ursprungliga form vara opassande vid hård konkurrens i kombination med en flexibel marknad (Ahn, 2001). Abstract. Titel: Anpassning av balanserat styrkort - en fallstudie av serviceavdelningen på Region Kronoberg Nivå: C-uppsats i ämnet Företagsekonomi Författare: Andres Gonzalez Castro, Fredrik Johansson & Safet Kopic Handledare: Yuliya Ponomareva Datum: 2018-04-29 Nyckelord: Balanserat styrkort, Ekonomistyrning, New public management, Offentlig sektor, Anpassning Bakgrund: Begreppet DiVA portal is a finding tool for research publications and student theses written at the following 49 universities and research institutions.

Metoden introducerades 1992 av professorerna Robert S. Kaplan och David P Norton och har i Sverige populariserats genom Nils-Göran Olves böcker. Balanserat styrkort Balanserat styrkort är ett styrmedel som tar hänsyn till både finansiella och icke finansiella faktorer. Quinlivan (2000) skriver att det balanserade styrkortet ursprungligen utvecklades för privata företag.
Vem av dessa kämpar mot hattmakaren_

Balanserat styrkort ekonomistyrning hosta pa morgonen
rektorsjobb
markera allt excel
anleggsbidrag fjernvarme
flyg sakerhet

Ekonomistyrning, Budgetering och styrkort Lexicon Play

Även sökningar på författarnamn eller liknande  Vad det åsyftar är att man, istället för som vid traditionell ekonomistyrning, tillämpar ett bredare och mer balanserat perspektiv. Genom att  Nyckeltal och balanserade styrkort för styrning och uppföljning – En möjlighet för Tidigare ekonomistyrning och redovisning inom försvaret har skett i andra  Nya idéer inom ekonomistyrning Balanserat styrkort - Kap 23. ○ Det balanserade styrkortet kan sägas finnas i två ”originalversioner” och två ”svenska. Inledning I detta projektarbete fokuseras ekonomistyrning utifrån så kallade balanserade styrkort som ett etiskt verktyg, mot bakgrund av den klassiska  Utgångspunkten för ett balanserat styrkort är företagets långsiktiga mål och strategier som bryts ned i ettårsplaner och månadsplaner. Ekonomistyrning handlar  för Kaplans och Nortons modeller för verksamhetsstyrning balanserat styrkort och strategikarta Resonera kring modellernas påverkan på ekonomistyrningen.