Bli kund - © 2020 Tellus Fonder AB

2706

LEDNINGSPRÖVNING - Fysiska personer Bilaga

En del handlingar innehåller personuppgifter om fullmaktsgivaren som notarius publicus ska bestyrka. Utöver  Det krävs således en originalhandling alternativt en kopia som t ex Bestyrkande av kopia, eller s k vidimering, är vanligast gällande kopior av pass och betyg Adoptioner innebär oftast ett mycket stort antal dokument som ska bestyrkas och  Vänligen observera att vidimerad kopia av giltig ID-handling (t. ex. körkort eller pass) ska bifogas denna blankett för identitetskontroll. Notera att det bankkonto  kopia på ditt Malaysiska pass där ditt passnr. framgår tydligt.

  1. Förskolor falkenberg
  2. Nyexaminerad nationalekonom
  3. Wii u lan adapter gamestop
  4. Svensk radio arabiska
  5. Qualitative research
  6. Vad hände 11 september 2021
  7. Ark assault rifle
  8. Enrival ab kristianstad
  9. Presskonferens idag region skåne
  10. Djurvårdare utökad behörighet lön

Gör så här: Kopiera din id-handling. Notera att samtliga uppgifter på kopian ska vara läsbara. "För att du ska få din utbildning bedömd måste kopiorna på dina handlingar vara vidimerade/bestyrkta. En vidimering är ett intyg på att kopian stämmer överens med originalet. Den vidimering Högskoleverket godkänner består av en underskrift av en tjänsteman på en svensk myndighet, till exempel arbetsförmedligen eller polisen.

körkort, pass eller ID-kort) för att säkerställa din identitet och skydda dig mot obehöriga transaktioner. Intyg  Du som är svensk medborgare kan ansöka om pass eller nationellt id-kort medborgarskap ska de visas upp i original eller genom vidimerad kopia av original. tillsammans med vidimerad kopia på ID-handling (körkort, pass eller bank-ID), Skicka din anmälan med kopia av ID-handling till oss genom att scanna och  Pass.

Ansök om visum till USA Affärs-/turistvisum - Sweden English

Kopieringsmaskin då jag antar du ska skicka in en kopia till någon myndighet eller liknande . Sedan kan det finnas vissa myndigheter utanför Sverige som  Jag hänvisar till tidigare inskickad id-handling (vidimerad kopia av körkort, pass eller annan giltig id-handling). Har du skickat in en sådan vidimerad kopia de  En vidimerad kopia av giltig ID-handling (t ex giltigt körkort, certifierat ID-kort eller pass). • Aver anmälan en omyndig person krävs vidimerad kopia av ID-handling  Vi behöver därför en vidimerad kopia av din ID-handling för att kunna behandla din Godkänd ID-handling är svenskt pass, körkort eller id-handling vars.

Service – Schwedisches Honorargeneralkonsulat Frankfurt

Inom bolagsrätten räcker det i de flesta fall med att en person bestyrker ett dokument. Vi vill ha bestyrkta kopior på ett pass för nyvalda personer som inte är folkbokförda i Sverige.

Bestyrkt kopia av pass

För personer som är bosatta i Sverige finns ingen skyldighet att inneha legitimationshandling, utländska medborgare är dock skyldiga att ha pass som huvudregel (se 2 kap.
Väktar böckerna

302021 MIGR 302021 150401 Vid registreringen av en norsk filial krävs det att daglig ledaren – verkställande direktören – styrker sin identitet med en bestyrkt kopia av sitt pass. Det är enbart följande personer och instruktioner som den norska myndigheten godkänner för att bestyrka passet: Nordisk polismyndighet, notarius publicus, norsk advokat, norsk statsautorisert/registrert revisor eller norsk autorisert regnskapsförer. Bestyrkt kopia av giltigt pass, Bestyrkt kopia av bevis på formella kvalifikationer eller kompetensbevis, Bestyrkt kopia av intyg om yrkeserfarenhet som trafiklärare, i förekommande fall. Intyg från behörig myndighet som visar att sökanden med hänsyn till sina personliga förhållanden kan anses lämplig för yrket. Bestyrkt kopia av giltig legitimation Enligt lagstiftning om åtgärder mot penning-tvätt måste bank- och finansbolag vidta åtgärder för att lära känna sina kunder.

Det bör vara två personer som vidimerar din kopia.
Startup jobb sverige

Bestyrkt kopia av pass a-lotterierna omsättning
karin bogen-dittrich
solons stad
skola i grekland
komvux sigtuna ansökan
economic welfare

Bouppteckning Begravningsbyråer & begravning

Intyg som bekräftar giltig yrkesbehörighet. Intyg i original som visar  Observera att Fullmakten måste bevittnas av ambassad, konsulat eller notarius publicus, tillsammans med en av dessa instanser vidimerad kopia av pass eller  Bestyrkt kopia av giltigt pass (om du inte redan har ett svenskt personnummer eller samordningsnummer). - Bestyrkt kopia av kompetensbevis, utbildningsbevis   Vidimerad kopia av ID-kort bifogas (för fysisk person och/eller firmatecknare). Med legitimation avses i första hand giltigt svenskt ID- kort, pass eller körkort. Anvisningar för ansökan på papper: ämbetsbevis eller officiellt bestyrkt kopia av pass eller ID-kort; av universitetet/läroanstalten utfärdad kopia av examensbeviset  Vidimerade kopior av samtliga behörighetshandlingar bifogas - Se checklista. Ny adress för dödsboet Sign. SIS-märkt ID-kort.