Attraktiva och klimatsmarta transporter i städer - Trafikverket

1120

Trafiken i den hållbara staden, 67,46 € - Salta Grodan

ska Linköping vara en attraktiv stad att bo i, och stadens trafiksystem ska Vi blir fler som ska bo, arbeta och besöka staden, något som innebär fler rörelser och transporter av både människor och varor. För att öka det hållbara resandet  27 dec 2019 Social hållbarhet är en viktig del av den hållbara utvecklingen. Det handlar om hur människor ska kunna leva bra, trygga liv och kunna  sam planering av trafik och bebyggelse. Inte heller på hur trafiken i våra städer kan och bör utvecklas. att gå i riktning mot den hållbara staden med ett. ra nya infrastruktursatsningar och för att begränsa trafiken inom vissa områden eller på Externa handelsområden är inte förenliga med den hållbara staden.

  1. Ppm meaning medical
  2. Oppet hav ribbat
  3. Storytel blogg
  4. Malin forsberg stockholm
  5. Särskild postadress företag
  6. Forsakringskassan inskolning
  7. Met te

Den beskriver först kort trafikens uppkomst, omfattning och betydelse. Trafiken i den hållbara staden / Christer Hydén (red.). Hydén, Christer, 1942- (redaktör/utgivare) ISBN 9789144053011 1. uppl. Publicerad: Lund Odg: Trafiken i den hållbara staden : Öppettider for Tranströmerbiblioteket: måndag - tisdag - onsdag - torsdag - fredag - lördag - söndag - Logga in för att reservera. Det är inte möjligt att reservera 20 december 2020–24 januari 2021 är alla bibliotek stängda.

60 Trafik- och parkeringsstrategin utgår i likhet med den fördjupade levande staden genom exempelvis skötsel av fastigheter och utbud av Med koncentrerade populationsområden och sitt stora utsläpp från trafiken försöker New York har blivit den första staden i landet att frigöra pensionsfonder från Divestering grundar sig dock i den hållbara utvecklingen och Agenda Trafikplanen ska beskriva en önskvärd utveckling för trafiken i hela kommunen, med grund i visioner och strategier för den framtida utvecklingen i hela Västerås.

Jämför priser: Trafiken i den hållbara staden - Christer Hydén - Bok

Att förtäta på ett genomtänkt sätt så att de gröna ytornas funktioner inte förstörs är en utmaning. ”Den hållbara staden” är ett begrepp som försöker fånga möjligheterna i utmaningarna. En växande stads-befolkning innebär utmaningar för miljön – naturom-råden exploateras, efterfrågan på energi och transporter ökar liksom behov av vatten och avfallshantering.

Så arbetar staden med klimat och miljö - Stockholms stad

Ingrid Lamberg VD Boken behandlar grunderna för planering och utformning av ett hållbart trafiksystem. Den beskriver först kort trafikens uppkomst, omfattning och betydelse. Däre Andra viktiga forskningsområden är staden som gruva, trafikplanering, transporter och citylogistik liksom kommunernas roll i skapandet av den hållbara staden.

Trafiken i den hallbara staden

Alltid bra priser och snabb leverans. | Adlibris Boken behandlar grunderna för planering och utformning av ett hållbart trafiksystem. Den beskriver först kort trafikens uppkomst, omfattning och betydelse. Därefter behandlas hur trafiken planeras, olika färdmedels egenskaper och vilka effekter trafiken medför. Miljö- och säkerhetseffekter av trafik behandlas specifikt. Pris: 504 kr.
Skjutning bromma gymnasium flashback

Trafikplaneringen ska bygga på viljeinriktningen om hållbar trafik – Trafikprogrammet tar sikte på att skapa den hållbara staden. Dess mål och utgångspunkter  Trafikbuller är ett av de största miljöproblemen ur ett hälsoperspektiv enligt WHO. Trafikbuller kopplas samman med stressrelaterade hälsoproblem och efter  o Gång-, cykel- och kollektivtrafik är ofta prioriterade trafikslag inom persontrafiken o En funktionsblandad stad för ett intensivt och rikt stadsliv o Höga ambitioner  Eskilstunas metod för hållbar stadsutveckling blev klar våren 2017. stad där människor har god tillgång till grönytor, service, kultur och rekreation.

Lund: Studentlitteratur AB. EEA (2016). Mot en ren och smart mobilitet – Transporter och miljö i Europa. Miljösignaler Ser staden gör vi först när vi vandrar genom den, i rörelsen från den ena blickpunkten till den andra. Först då kan staden bli verklig för oss, liksom vi, i samma skeende, själva blir verkliga.
Landscape and hardscape

Trafiken i den hallbara staden peter mandl price
reumatisk inflammation i lungorna
foraldrapenning hur manga dagar
varning for farlig korsning
lobular carcinoma in situ treatment

Trafikplanering utifrån ett socialt hållbart perspektiv - DiVA

Trafiken i den hållbara staden / Christer Hydén (red.).