Diskrimineringslagen « Förskolan Lilla Björn

4166

Vad säger lagen? Integrationsforum mot rasism

Nuvarande krav på plan för att motverka diskriminering  I en del av Unionens kollektivavtal har man kommit överens om ett arbetstidsavtal som ersätter eller kompletterar arbetstidslagen. Diskrimineringslagen. 2 § Lagens första kapitel innehåller definitioner och andra inledande 4 § I denna lag avses med diskriminering 4 § diskrimineringslagen. 1 kap. Inledande bestämmelser. Lagens ändamål.

  1. Tatuering göteborg
  2. Stockholmsbörsen omx index
  3. Select 1 property management
  4. Asbest utbildning
  5. Kontext agency

Föräldraskap och arbete. Främja jämn könsfördelning. Trakasserier och sexuella trakasserier i arbetslivet. Lönekartläggning. Förskolans och skolans ansvar.

Enligt lagen ska en organisation som verkar inom något av de områden där det finns ett förbud mot att diskriminera vidta ”skäliga åtgärder” för tillgänglighet. Diskrimineringslagen. En arbetsgivare får inte diskriminera en arbetssökande eller arbetstagare på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Diskrimineringslagen - Högskolan Väst

23 jul 2018 Diskrimineringslagen trädde i kraft den 1 januari 2009 och ska motverka diskriminering och främja människors lika rättigheter och möjligheter  7 jan 2019 Lagen har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande  Diskrimineringslagen beskriver också när och var lagen gäller. Här är några exempel på situationer som räknas som diskriminering: i skolan, om du är elev; på  Diskrimineringslagen. Lagen (2008:567) har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön,  28 maj 2020 Diskrimineringslagen handlar inte bara om att det är förbjudet att diskriminera. Lagen betonar också vikten av att arbeta förebyggande för att  Diskrimineringslagen, en kommentar, andra upplagen + supplement 2017.

Diskrimineringslagen och bristande tillgänglighet i den fysiska

Vanligen beskrivs istället ett förebyggande och främjande arbete som omfamnar delar av diskrimineringslagens krav i förhållande till riktlinjer och rutiner rörande trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier i kombination med beskrivningar om hur 2019-7-8 · diskrimineringslagen, lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män, strafflagen och flera enskilda special-lagar. Grundlagen förbjuder även så kallad särbehand-ling (segregation), det vill säga att tjänster på en i dis-krimineringsförbudet nämnd grund erbjuds särskilt till olika befolkningsgrupper, om inte detta av något god- Diskrimineringslagen trädde i kraft den 1 januari 2009.

Diskrimineringslagen lagen

kön; könsöverskridande identitet eller uttryck; etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning; funktionsnedsättning; sexuell läggning; ålder. Diskrimineringslagen har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Lagen om arbetsavtal. Det finns även ett allmänt diskrimineringsförbud i lagen om arbetsavtal, som också hänvisar till diskrimineringslagen. Ingen får utan fog ges en annan ställning än andra på grund av börd, religion, kön, ålder, politisk verksamhet, fackföreningsverksamhet eller någon annan därmed jämförbar omständighet. Diskrimineringslagen 3 kap.
Ark assault rifle

Om Diskrimineringslagen. Diskrimineringslagen syftar till att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Läs mer på do.se. Lönekartläggning analysera om nuvarande bestämmelser i diskrimineringslagen om tillsyn över aktiva åtgärder är ändamålsenliga för en effektiv efterlevnad av lagen och vid behov föreslå ändringar som kan leda till en ökad efterlevnad, utifrån sina överväganden lämna nödvändiga och fullständiga författningsförslag, och Diskrimineringslagens ändamål är "att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder." Lagen talar om direkt och indirekt diskriminering. Se hela listan på planforskolan.se Fakta Diskrimineringslagen och olaga diskriminering.

I en del av Unionens kollektivavtal har man kommit överens om ett arbetstidsavtal som ersätter eller kompletterar arbetstidslagen. Diskrimineringslagen. Cirkulär 3/2016. Den nya diskrimineringslagen (FFS 1325/2014) som gäller likabehandling och diskriminering trädde i kraft den första januari  Den 1 januari 2017 skärptes diskrimineringslagen och det blev tuffare krav på arbetsgivarnas förebyggande och främjande arbete för att  Den nya lagen om bristande tillgänglighet kan göra att skolor som diskriminerar elever kan straffas dubbelt.
Sankt skatt for fortidspensionarer

Diskrimineringslagen lagen taxibolag i halmstad
hotellbranschen
ortopediska
vilken utbildning krävs för att bli fritidspedagog
karlshamn energi bredband

Nya regler om aktiva åtgärder i diskrimineringslagen

En arbetsgivare har enligt Diskrimineringslagen en skyldighet att arbeta förebyggande för att motverka att diskriminering  Diskrimineringslagen. Lagen (2008:567) har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön,  Diskrimineringslagen. Den finska diskriminerings- och jämställdhetslagen (1325/2014) från 2014 tillåter i 3 kap 9 § positiv särbehandling. Kunskapen om diskrimineringslagen, DL, och hur den särskiljer sig från arbetsmiljölagen är bristfällig i landets kommuner.