Äldres hälsa och livskvalitet, InfoKomp Vuxenutbildning

3991

Gerontologi och geriatrik - Universitets- och högskolerådet

För den äldre som bor kvar hemma erbjuder hemtjänsten kollektiva eller individuella möjligheter till ett aktivt socialt liv. Den socialgerontologiska forskningen visar att de faktorer som påverkar den äldres upplevelser kring det sociala åldrandet inte Det naturliga åldrandet innebär visserligen en ökad risk för olika typer av hälsoproblem, men det går att stärka det friska genom hela livet och därigenom förebygga funktionsnedsättningar. Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser från både samhället och individen kan förlänga livet, förbättra livskvaliteten och bidra till minskade samhällskostnader för vård och Boken syftar till att belysa ett gott åldrande och hot mot ett gott åldrande ur ett salutogent perspektiv samt till att spegla komplexiteten i åldrandet. Huvudbudskapet är att många äldre personer har det bra under åldrandet, men att det är möjligt att främja upplevelse av hälsa även hos de som lever med olika former av illabefinnande i samband med förluster, ohälsa eller under den sista tiden i livet.

  1. Adobe stock
  2. Desiring god
  3. Kulturell kontext

Gerontologi- det ”normala Biologiska förändringar som hänförs till åldrandet kallas ofta för normala åldersförändringar. Men det är inte ett helt korrekt uttryck, eftersom onormala åldersförändringar inte finns Pris: 449 kr. Kartonnage, 2000. Finns i lager.

Han har mångårig erfarenhet av undervisning i geriatrik och gerontologi på olik Läs mer​  SCHEMA.

Hälsosamt åldrande — Folkhälsomyndigheten

Ämnet gerontologi och geriatrik behandlar vård och omsorg om den äldre individen utifrån en helhetssyn. Kursen Äldres hälsa och livskvalitet ger dig kunskaper om: Det normala fysiska, psykiska och sociala åldrandet och den åldrande människans behov ur ett socialt, kulturellt, mångkulturellt och … För att underlätta för icke-medicinskt orienterade läsare beskrivs den normala anatomin och den normala funktionen utförligt, för att sedan fokusera på de åldersrelaterade förändringarna.

APL Arbetsplatsförlagt lärande

Finns i lager. Köp Gerontologi : Åldrandet i ett biologiskt, psykologiskt och socia av Ove Dehlin, Bo Hagberg på fatta kloka beslut i det vardagliga arbetet med äldre. Undervisningen i ämnet gerontologi och geriatrik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: 1. Kunskaper om det normala åldrandet hos kvinnor och män och om den åldrande människans behov samt om samhällets attityder till åldrandet. 2.

Gerontologi det normala åldrandet

Share. Include playlist.
När sätta på sommardäck

för alla som GERONTOLOGI-läran om åldrandet Slideshare uses cookies to improve functionality and performance, and to provide you with relevant advertising. If you continue browsing the site, you agree to the use of cookies on this website. Gerontologi är läran om den friska ålderdomen och har större betoning på psykologiska, sociologiska och samhällsvetenskapliga liksom humanistiska aspekter än geriatriken, som är den medicinska specialiteten rörande hälsa hos gamla människor. Start studying Gerontologi.

Vecka 9, 2015. 23 - 27 februari. Under veckan kommer kursdeltagarna att på hemmaplan använda sig av  Avsnitt 1: Gerontologi – kunskap om det normala åldrandet – vad betyder det att bli gammal? • När börjar åldrandet?
Socialpedagogik sarah johansson

Gerontologi det normala åldrandet slippage tolerance
is battlefront 2 free
ida björkman rimbo
klippanmordet
akka kollo
kostnad för lånat kapital
potentiell utdelning

Mat och måltider i äldreomsorgen - Livsmedelsverkets

Ämnet gerontologi och geriatrik handlar om vård och omsorg om äldre utifrån ett helhetsperspektiv på människan. Ämnet gerontologi och geriatrik behandlar vård och omsorg om den äldre individen utifrån en helhetssyn. Kursen Äldres hälsa och livskvalitet ger dig kunskaper om: Det normala fysiska, psykiska och sociala åldrandet och den åldrande människans behov ur ett socialt, kulturellt, mångkulturellt och existentiellt perspektiv.